Noteikumi un nosacījuma

PIRMS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS

 

TĪMEKĻA VIETNES PIEKĻUVES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 

Šie noteikumi un nosacījumi („Noteikumi”) ir noteikumi, ar kādiem šī tīmekļa vietne („Tīmekļa vietne”) jums („jūs”/„jūsu”) ir pieejama. Piekļūstot šai Tīmekļa vietnei, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Tīmekļa vietni.

 

Noklikšķiniet uz turpmāk redzamā virsraksta, lai uzreiz pārietu uz plašāku informāciju par katru sadaļu:

 

1. Informācija par mums

2. Jautājumi vai sūdzības

3. Mūsu autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības

4. Citi Reckitt Benckiser zīmoli un tīmekļa vietnes

5. Iepirkumi

6. Saites no mūsu vietnēm

7. Jūsu Tīmekļa vietnes izmantošana

8. Lietotāja augšupielādēts saturs

9. Jūsu juridiskās saistības

10. Paļaušanās uz publicēto informāciju

11. Mēs varam apturēt vai atsaukt mūsu tīmekļa vietni

12. Mūsu atbildība, ja esat patērētājs

13. Mūsu atbildība, ja esat uzņēmums

14. Kā mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju

15. Izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos

16. Citi noteikumi, kas var uz jums attiekties

17. Vispārīgi

18. Piemērojamie likumi un jurisdikcija

 

 1. INFORMĀCIJA PAR MUMS

 

1.1          Mēs esam Reckitt Benckiser (Latvija) („mēs”/ „mūsu”), uzņēmums, kas reģistrēts Latvija, un mūsu juridiskā adrese ir Strēlnieku ielā 1A-2. Rīga, LV-1010. Latvija. Mēs esam Reckitt Bensicker grupas uzņēmums.

 

 1. Jautājumi vai sūdzības

 

2.1          Ja jums ir jebkādi jautājumi, sūdzības vai komentāri par šo Tīmekļa vietni, varat sazināties ar mums: +371 67 3209 56. Mūsu korporatīvajā Tīmekļa vietnē rb.com ir atrodams mūsu vietējo uzņēmumu un to kontaktinformācijas saraksts.

 

 1. Mūsu AUTORTIESĪBAS un citas INTELEKTUĀLĀ īpašuma tiesības

 

3.1          Tīmekļa vietnes un tās satura izmantošana nepiešķir jums tiesības attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām vai ar tām saistītajām tiesībām, ieskaitot autortiesības, preču zīmes, patentus, dizainparauga tiesības un blakustiesības, kā arī tiesības uz zinātību („Intelektuālā īpašuma tiesības”), kas attiecas uz Tīmekļa vietni. Visi teksti, lietotāja saskarnes, vizuālās saskarnes, grafikas, ilustrācijas, fotogrāfijas, preču zīmes, logotipi, datora kods un citi saistītie materiāli (kopā saukti „Saturs”), ieskaitot, bet ne tikai Tīmekļa vietnē iekļautā Satura dizainu, izkārtojumu, struktūru, izvēli, koordināciju, izteiksmi, kā arī „formu un saturu”, ir mūsu vai mūsu trešo pušu licencētāju īpašumā vai kontrolē. Visas šādas tiesības ir aizsargātas.

 

3.2          Nekas Noteikumos nerada apstākļus Intelektuālā īpašuma tiesību nodošanai no mums jums vai jebkādai trešajai pusei.

 

3.3          Jūs nekādā veidā nedrīkstat kopēt, pavairot, pārpublicēt, lejupielādēt, publiskot, pārraidīt, ierakstīt, pārsūtīt, komerciāli izmantot, rediģēt, izziņot vai izplatīt Saturu, pakalpojumus, tīmekļa lapas vai Tīmekļa vietnē izvietotos materiālus, vai arī Tīmekļa vietni veidojošo elementu datora kodu, izņemot personīgai lietošanai. Jūs arī nedrīkstat izmantot jebkādu automātisku vai manuālu ierīci, programmu, algoritmu vai metodoloģiju, vai arī jebkādu līdzīgu procesu jebkādā Tīmekļa vietnes vai Satura daļā. Ievērojot iepriekšminēto, jūs varat savā cietajā diskā lejupielādēt nebūtiskus šī satura fragmentus, lai tos skatītu, ja netiek izveidota vairāk nekā viena jebkādas informācijas kopija.

 

3.4          Jebkāda cita izmantošana, izņemot šajā 3. pantā minēto, ir iespējama tikai ar mūsu iepriekšēju rakstisku apstiprinājumu.

 

3.5          Mēs neizmantojam nosaukumus, logotipus vai preču zīmes reģionos, kuros mums nav tādu tiesību, kā arī nepiegādāsim vai nepiedāvāsim piegādāt produktus un/vai pakalpojumus ar šādiem nosaukumiem, logotipiem vai preču zīmēm šādās teritorijās.

 

 1.           CITI RECKITT BENCKISER ZĪMOLI UN TĪMEKĻA VIETNES

 

4.1          Visiem produktiem vai pakalpojumiem, ko jums nodrošinām citās Reckitt Benckiser tīmekļa vietnēs vai mūsu zīmolu tīmekļa vietnēs (tālāk tekstā „Zīmolu tīmekļa vietnes”) tiek piemēroti papildu noteikumi un nosacījumi, par ko tiek paziņots, kad jūs piekļūstat attiecīgajām Zīmolu tīmekļa vietnēm.

 

4.2          Šī Tīmekļa vietne un Zīmolu tīmekļa vietnes, kas ir izstrādātas, lai sniegtu informāciju par mūsu veselības aprūpes produktiem vai licencētajiem medikamentiem, nav paredzētas, sniegtu medicīniskas konsultācijas vai lietošanas norādījumus, bet tikai vispārīgu informāciju, uz ko neviena persona nekādos nolūkos nedrīkst paļauties. Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par konkrētiem ārstēšanas apstākļiem un vajadzībām.

 

 1. Iepirkumi

 

5.1          Nekas no Tīmekļa vietnē vai jebkurā Zīmolu tīmekļa vietnē norādītās informācijas nav uzskatāms par piedāvājumu pirkt vai pārdot produktus un/vai pakalpojumus jebkurā jurisdikcijā, jo Tīmekļa vietnei ir tikai informatīvs raksturs. Visiem precizējumiem, aprakstiem un cenām, kā arī citai informācija, kas attiecas uz produktiem un/vai pakalpojumiem Tīmekļa vietnē vai jebkurā Zīmolu tīmekļa vietnē ir vispārējs raksturs. Mēs negarantējam, ka jebkurš produkts un/vai pakalpojums, kas norādīts Tīmekļa vietnē vai jebkurā Zīmolu tīmekļa vietnē, ir vai būs pieejams atrašanās vietā un laikā, kad vēlaties iegādāties kādu konkrētu produktu un/vai pakalpojumu.

 

5.2          Mūsu pienākumus, ja tādi ir, attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, nosaka tikai līgumi, saskaņā ar kuriem tie tiek sniegti, un nekas šajā Tīmekļa vietnē nevar grozīt šādus līgumus.

 

 1. SAITES NO MŪSU VIETNĒM

 

6.1          Mēs laiku pa laikam varam nodrošināt saites uz citām tīmekļa vietnēm (ar reklāmām vai kā citādi). Šīs saites tiek nodrošinātas vienkāršības labad. Mēs nekontrolējam šādas trešo pušu tīmekļa vietnes un neesam atbildīgi par to saturu. Saišu iekļaušana nenozīmē, ka mēs atbalstām šādās tīmekļa vietnēs iekļauto saturu, vai esam saistīti ar to īpašniekiem. Jūs apstiprināt, ka mēs nebūsim iesaistīti jebkādā darījumā vai līgumā ar trešo pusi, ko jūs varat noslēgt, un mēs nebūsim atbildīgi jūsu priekšā attiecībā uz jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums var rasties, izmantojot šīs tīmekļa vietnes. Jūs piekrītat, ka neiesaistīsiet mūs jebkādos strīdos starp jums un trešo pusi.

 

 1. JŪSU TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANA

 

7.1          Jūs piekrītat, ka, izmantojot Tīmekļa vietni, jūs:

 

7.1.1              neizmantosiet Tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas varētu novest pie jebkādu kriminālu, krāpniecisku, nelikumīgu vai šajos Noteikumos aizliegtu darbību veicināšanas, apgādes vai veikšanas;

 

7.1.2              izmantosiet Tīmekļa vietni tikai personīgajām vajadzībām;

 

7.1.3              nereklamēsiet un neveicināsiet trešo pušu vai savus produktus, ieskaitot surogātpasta izplatīšanu;

 

7.1.4              nepārsūtīsiet failus, kas satur vīrusus, trojiešus, kā arī neveiksiet jebkādas citas darbības, kas ir kaitīgas Tīmekļa vietnei;

 

7.1.5              neveidosiet saites uz Tīmekļa vietni no trešās puses vietnes bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

 

7.1.6              nepiekļūsiet vai nemēģināsiet neatļauti piekļūt jebkādiem ar Tīmekļa vietni saistītiem lietotāju kontiem, kā arī neapiesiet vai nemēģināsiet apiet Tīmekļa vietnes drošības pasākumus; vai

 

7.1.7              netraucēsiet citām personām, piekļūt, izmantot vai priecāties par Tīmekļa vietni.

 

7.2          Katru reizi, kad piekļūstat un izmantojat Tīmekļa vietni, jūs uzņematies savu risku un atbildību. Jums ir jāizmanto sava pretvīrusu programmatūra.

 

7.3          Jums arī jāuzņemas atbildība par to, lai visas personas, kas piekļūst Tīmekļa vietnei, izmantojot jūsu interneta savienojumu, būtu informētas par šiem Noteikumiem un jebkādiem citiem piemērojamiem šajos Noteikumos uzskaitītiem noteikumiem un nosacījumiem un tos ievērotu.

 

7.4          Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pēc saviem ieskatiem apturēt, ierobežot vai izbeigt jūsu piekļuvi šai Tīmekļa vietnei (vai jebkurai tās daļai), ja mēs uzskatām, ka esat pārkāpis kādu no šajos Noteikumos norādītajiem ierobežojumiem.

 

 1. Lietotāja augšupielādēts saturs

 

8.1          Jūsu augšupielādētais saturs.

 

8.1.1              Izmantojot Tīmekļa vietni, lai iesniegtu mums informāciju, tekstu, fotogrāfijas, grafikas vai cita veida saturu, jūs mums piešķirat tiesības izmantot šādus materiālus pēc mūsu ieskatiem, ieskaitot, bez ierobežojumiem, tiesības rediģēt, kopēt, pavairot, izpaust, publiskot un izņemt šādus materiālus no Tīmekļa vietnes.

 

8.1.2              Attiecībā uz šādu saturu jūs garantējat, ka:

(a)                     tas atbilst jebkādiem piemērojamiem tiesību aktiem un šiem Noteikumiem;

(b)                     tas ir patiess, precīzs un aktuāls visos aspektos un vienmēr (ņemiet vērā, ka varat jebkurā laikā pieprasīt, lai mēs atjauninām vai labojam jūsu personisko informāciju, sazinoties ar mums, izmantojot [iepriekš/tālāk norādīto] kontaktinformāciju);

(c)                     ir iegūtas visas nepieciešamās licences un/vai apstiprinājumi, un jums ir tiesības iesniegt šo saturu; un

(d)                     ja nav norādīts citādi, tas nav konfidenciāls;

un jūs būsiet atbildīgs mūsu priekšā un kompensēsiet jebkādus garantijas pārkāpumus. Tas nozīmē, ka jūs būsiet atbildīgs par zaudējumiem, kas mums radīsies jūsu garantijas pārkāpumu rezultātā.

 

8.1.3              Mums ir tiesības izņemt jebkādas jūsu publikācijas no mūsu Tīmekļa vietnes.

 

8.1.4              Jūs esat pilnībā atbildīgs par sava satura nodrošināšanu un dublēšanu.

 

8.2          Citu lietotāju augšupielādētais saturs.

 

8.2.1              Šī Tīmekļa vietne var ietvert citu Tīmekļa vietnes lietotāju augšupielādētu informāciju un materiālus, ieskaitot ziņojumdēļos un tērzētavās (ja tādas ir) augšupielādētu saturu. Mēs neesam verificējuši vai apstiprinājuši šo informāciju un materiālus. Viedokļi, ko citi lietotāji izsaka mūsu Tīmekļa vietnē, neatspoguļo mūsu uzskatus un vērtības.

 

 1. JŪSU JURIDISKĀS SAISTĪBAS

 

9.1          Jūs apstiprināt, ka:

 

9.1.1              savā jurisdikcijā esat pilngadīgs vai jums ir vecāku vai juridiskā aizbildņa piekrišana; un

 

9.1.2              jūs ievērosiet šajos Noteikumos izklāstītos Tīmekļa vietnes izmantošanas ierobežojumus.

 

9.2          Jūs piekrītat atlīdzināt mums par jebkādu prasību vai zaudējumiem (ieskaitot juridisko pakalpojumu maksas, kas saistītas ar šādu prasību vai zaudējumiem), ko izvirza trešā puse jebkādā saistībā ar, vai arī jūsu Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā, ieskaitot jebkādu šo Noteikumu pārkāpumu vai iespējamu pārkāpumu, vai arī jūsu likumu vai trešās puses tiesību pārkāpumu.

 

 1. PAĻAUŠANĀS UZ PUBLICĒTO INFORMĀCIJU

 

10.1      Mūsu Tīmekļa vietnes saturs tiek nodrošināts tikai vispārīgai informācijai. Tas nav paredzēts kā padoms, uz ko jums vajadzētu paļauties. Jums ir jāsaņem profesionāļa vai speciālista padoms, pirms veicat vai atturaties no jebkādas darbības veikšanas, balstoties uz mūsu Tīmekļa vietnes saturu.

 

10.2      Kaut arī mūsu mērķis ir nodrošināt, ka Tīmekļa vietne un tās saturs tā augšupielādes brīdī ir pareizi, tie ir pakļauti izmaiņām, un, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti un noteikumi, mēs nesniedzam garantijas (tieši vai netieši), ka informācija Tīmekļa vietnē vai tās saturs ir precīzs, pilnīgs un aktuāls.

 

10.3      Viss saturs un pakalpojumi Tīmekļa vietnē tiek nodrošināti „kā ir” un „kā pieejami” un, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti un noteikumi, bez jebkāda veida garantijām.

 

10.4      Mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu Tīmekļa vietnē norādīto informāciju.

 

 1. Mēs varam apturēt vai atsaukt mūsu Tīmekļa vietni

 

11.1      Kaut arī mūsu mērķis ir nodrošināt, ka Tīmekļa vietne, tās saturs, jebkādi elementi, kas tiek piedāvāti Tīmekļa vietnē, kā arī jebkāda informācija tajā, ir bez kļūdām, pārrāvumiem, kā arī brīva no koda kļūdām un vīrusiem, interneta uzbūves dēļ mēs to nevaram garantēt.

 

11.2      Mēs negarantējam, ka Tīmekļa vietne, kā arī jebkāds tās saturs, vienmēr būs pieejams vai nepārtraukts un pilnīgi lietojamā stāvoklī. Mēs varam apturēt, atsaukt vai ierobežot visas Tīmekļa vietnes vai jebkuras tās daļas pieejamību uzņēmējdarbības un operatīvu iemeslu dēļ.

 

11.3      Sistēmas kļūmes, uzturēšanas vai remonta gadījumā, kā arī iemeslu dēļ, ko mēs pamatoti nevaram kontrolēt, piekļuve Tīmekļa vietnei var uz laiku tikt apturēta bez brīdinājuma.

 

11.4      Tīmekļa vietne ir vērsta uz cilvēkiem, kas dzīvo Latvija. Piekļuve Tīmekļa vietnei vai tās izmantošana (ieskaitot tās saturu, elementus un priekšrocības, kas tiek nodrošinātas ar tajā iekļauto informāciju) noteiktās valstīs vai jurisdikcijās var būt aizliegta ar likumu. Jūs esat atbildīgs par atbilstību visiem piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem valstī, no kuras jūs piekļūstat Tīmekļa vietnei vai izmantojat to. Mēs negarantējam, ka Tīmekļa vietne (ieskaitot tās saturu, elementus un priekšrocības, kas tiek nodrošinātas ar tajā iekļauto informāciju) ir piemērota vai pieejama lietošanai atrašanās vietās ārpus Latvija.

 

 1. Mūsu ATBILDĪBA, ja esat patērētājs

 

12.1      Lūdzu, ņemiet vērā, ka Tīmekļa vietne tiek nodrošināta tikai mājsaimniecības un privātai izmantošanai. Jūs piekrītat neizmantot mūsu Tīmekļa vietni komerciāliem vai uzņēmējdarbības mērķiem, un mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem jūsu peļņas vai darījumu zaudējumiem, uzņēmējdarbības pārtraukumiem, kā arī uzņēmējdarbības iespēju zaudējumiem.

 

12.2      Ja defektīvs digitālais saturs, ko mēs piegādājam, kaitē jums piederošai ierīcei vai digitālajam saturam, un tas ir noticis tādēļ, ka mēs neesam piemērojuši saprātīgu rūpību vai prasmes, mēs novērsīsim bojājumus vai izmaksāsim jums kompensāciju. Taču mēs neesam atbildīgs par zaudējumiem, no kuriem jūs varētu izvairīties, rīkojoties saskaņā ar mūsu padomu instalēt bez maksas pieejamu atjauninājumu, kā arī par zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka jūs neievērojāt instalēšanas instrukcijas, vai nenodrošinājāt atbilstību mūsu norādītajām minimālajām sistēmas prasībām.

 

12.3      Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādu šo Noteikumu pārkāpumu, ko izraisa jebkādi notikumi vai apstākļi ārpus mūsu saprātīgas kontroles, ieskaitot, bet ne tikai, streikus, lokautus vai citus darba strīdus, sistēmu vai tīkla piekļuves avārijas, plūdus, ugunsgrēkus, sprādzienus vai negadījumus.

 

12.4      Neatkarīgi no iespējami pretējā mēs jebkādā veidā neizslēdzam vai neierobežojam savu atbildību, ja šāda rīcība būtu nelikumīga (piemēram, atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem mūsu nolaidības dēļ, vai arī par krāpšanu vai krāpniecisku sagrozījumu). Nekas šajos Noteikumos neierobežo jūsu likumīgās tiesības.

 

 1. Mūsu ATBILDĪBA, ja esat uzņēmums

 

13.1      Ievērojot punktu 20.4, un ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, mēs izslēdzam jebkādu atbildību (ieskaitot mūsu amatpersonu, direktoru, vadītāju, locekļu, akcionāru, darbinieku, aģentu vai konsultantu atbildību) neatkarīgi no tā, vai tā radusies līguma, neatļautas darbības, likumā paredzēto pienākumu pārkāpuma vai kā citādi, radusies no vai saistībā ar Tīmekļa vietnes izmantošanu, pat, ja paredzama, ieskaitot, bet ne tikai:

 

13.1.1          zaudējumus, kas rodas no informācijas vai materiālu neprecizitātēm Tīmekļa vietnē vai saistībā ar to;

13.1.2          zaudējumus, ko neizraisa mūsu pārkāpumi;

13.1.3          zaudējumus, kas radušies no tā, ka izmantojat Tīmekļa vietni vai paļaujaties uz to;

13.1.4          zaudējumus, kas radušies no Tīmekļa vietnes nepieejamības jebkādu iemeslu dēļ;

13.1.5          zaudējumus, kas radušies no jebkāda paziņojuma vai apgalvojuma, kas izteikts Tīmekļa vietnē;

13.1.6          zaudējumus, kas radušies no Tīmekļa vietnes tehniskiem defektiem vai tehnoloģiski kaitīgiem materiāliem;

13.1.7          jebkādus uzņēmējdarbības zaudējumus (ieskaitot peļņas, darījumu, ieņēmumu, līgumu, sagaidāmo ietaupījumu, datu, labās gribas, reputācijas zaudējumus, izniekotus izdevumus, uzņēmējdarbības pārtraukumus vai uzņēmējdarbības iespēju zaudējumus); un

13.1.8          jebkādus netiešus vai sekojošus zaudējumus, vai arī zaudējumus, ko jūs vai mēs nevarējām paredzēt, kad jūs uzsākāt piekļūt Tīmekļa vietnei un izmantot to.

 

13.2      Ciktāl iespējams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, mēs izslēdzam jebkādus netiešus nosacījumus, garantijas vai citus noteikumus, kas var attiekties uz mūsu Tīmekļa vietni vai jebkādu saturu tajā.

 

13.3      Jums būs jāatlīdzina un jākompensē mums un mūsu amatpersonām, direktoriem, vadītājiem, locekļiem, darbiniekiem, aģentiem un konsultantiem par jebkādiem zaudējumiem, maksām, saistībām un izmaksām (ieskaitot saprātīgas advokāta pakalpojumu izmaksas), kas saistītas ar vai izriet no:

 

13.3.1          jūsu Tīmekļa vietnes vai Zīmolu tīmekļa vietņu izmantošanas (un saistītās produktu un pakalpojumu izmantošanas);

13.3.2          jūsu šo Noteikumu pārkāpšanas;

13.3.3          jūsu jebkādu tiesību aktu vai jebkādas trešās puses tiesību pārkāpšanas; un/vai

13.3.4          jūsu informācijas izmantošanas.

 

13.4                Neatkarīgi no iespējami pretējā mēs jebkādā veidā neizslēdzam vai neierobežojam savu atbildību, ja šāda rīcība būtu nelikumīga (piemēram, atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem mūsu nolaidības dēļ, vai arī par krāpšanu vai krāpniecisku sagrozījumu).

 

 1.       Kā mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju

 

14.1      Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu konfidencialitāti un jebkādus no jums ievāktos vai jūsu sniegtos personas datus izmantojam saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem.

 

14.2      Lūdzu, izlasiet mūsu Paziņojumu par konfidencialitāti un mūsu Sīkfailu politiku, lai skatītu vairāk informācijas par to, kā izmantojam personas datus, un saistītus jautājumus.

 

 1. IZMAIŅAS ŠAJOS NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS

 

15.1      Mēs pastāvīgi meklējam veidus, kā uzlabot šo Tīmekļa vietni. Tādēļ mēs paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus. Visas šīs izmaiņas stāsies spēkā pēc publicēšanas Tīmekļa vietnē. Lūdzu, regulāri pārskatiet šos Noteikumus, jo tiks uzskatīts, ka esat pieņēmis šīs izmaiņas, un tās ir jums saistošas, ja turpināsiet izmantot Tīmekļa vietni pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas.

 

 1. Citi noteikumi, kas var uz jums attiekties

 

16.1      Šie noteikumi atsaucas uz šādiem papildu noteikumiem, kas arī attiecas uz Tīmekļa vietnes izmantošanu:

 

16.1.1          Mūsu Paziņojumu par konfidencialitāti, kurā paskaidrots veids, kādā tiek izmantota jūsu personiskā informācija, kā arī jūsu tiesības.

16.1.2          Mūsu Sīkfailu politiku, kurā izklāstīta informācija par sīkfailiem mūsu Tīmekļa vietnē.

16.1.3          Uz preču vai pakalpojumu iegādi, kā arī noteiktām Tīmekļa vietnes vai Zīmolu tīmekļa vietņu sadaļām vai elementiem, ieskaitot konkursus, akcijas vai citus līdzīgus elementus, attiecas papildu noteikumi un nosacījumi, kas ar atsauču palīdzību kļūst par daļu no šiem Noteikumiem. Mēs sniegsim norādes uz papildu noteikumiem un nosacījumiem, kad jūs mijiedarbosieties ar mums un/vai mūsu zīmoliem saistībā ar attiecīgajiem pakalpojumiem. Lūdzu, rūpīgi izlasiet piemērojamos noteikumus un nosacījumus. Ja rodas pretruna starp šiem noteikumiem un noteikumiem, kas attiecas uz Tīmekļa vietnē vai citās Zīmolu tīmekļa vietnēs piedāvāto pakalpojumu, noteikumiem, kas attiecas uz šo pakalpojumu, ir prioritāte šādas pretrunas kontekstā.

 

Katra no šīm politikām, noteikumiem un nosacījumiem laiku pa laikam var tikt mainīta, un izmaiņas stājas spēkā tūlīt pēc to publicēšanas Tīmekļa vietnē vai citādi saskaņā ar to noteikumiem (ja piemērojami).

 

 1. Vispārīgi

 

17.1      Ja esat uzņēmums, šie Noteikumi ietver visu nolīgumu starp jums un mums attiecībā uz šīs Tīmekļa vietnes izmantošanu. Jebkāds paziņojums vai pamudinājums (mutisks vai rakstisks), kas nav ietverts šajos Noteikumos (kas ik pa laikam tiek mainīti), nav saistošs jums vai mums.

 

17.2      Ja tiesa vai regulators jebkādu šo Noteikumu normu atzīst par nelikumīgu, spēkā neesošu, nederīgu vai neizpildāmu, pārējās normas turpinās būt spēkā un šādu normu aizstās ar citu normu, kas, būdama derīga visos aspektos, darbosies pēc iespējas līdzīgi aizstātajai normai.

 

17.3      Šie Noteikumi nav paredzēti, lai sniegtu tiesības nevienam citam, izņemot jūs un mūs (ieskaitot visus mūsu saistītos uzņēmumus). Nevienu no šiem Noteikumiem nevar izpildīt jebkāda trešā puse, ieskaitot (ja dzīvojat AK) izpildi ar 1999. gada Likumu par līgumiem (Trešo pušu tiesībām).

 

17.4      Ja mēs nekavējoties neuzstājam, lai jūs veiktu jebkādas šajos Noteikumos pieprasītās darbības, vai arī kavējamies īstenot pret jums pasākumus saistībā ar šo Noteikumu pārkāpšanu, tas nenozīmē, ka jums šādas darbības nebūs jāveic, turklāt tas neliedz mums īstenot pasākumus pret jums vēlāk.

 

 1. PIEMĒROJAMIE LIKUMI UN JURISDIKCIJA

 

18.1      Gadījumā, ja mūsu starpā rodas strīds, kas rodas no šiem Noteikumiem vai ir saistīts ar tiem, tiks piemēroti Latvijas likumi.

 

18.2      Latvijas tiesām būs izņēmuma jurisdikcija strīdu izšķiršanā (ieskaitot ārpuslīgumiskos strīdus vai prasības), kas rodas no šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem.

 

Šie Noteikumi pēdējoreiz tika mainīti 24.05.2018.

 

Sazinieties ar mums

Rakstiet mums, ja jums ir jautājumi par mūsu produktiem!